. . . ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ . .  
  • โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเปิดรับตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ววตั้งแต่วันที่ 1พ.ค.56
  • แจ้งเน้นติดตามข่าวสารของ สปสช.ในส่วนของการส่งข้อมูล ที่ หน้าข่าว สปสช. เพื่อรู้ทันการลงข้อมูลและการจัดส่งในรูปแบบต่าง ๆ ของสปสช.ในปีงบประมาณ 2557
  • เชิญชมนิทรรศการ มหกรรมสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ ในวันที่ 25-26 กันยายน 2556